collcoll     ˂˂˂


     projekty
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt
      

 collcoll     ˂˂˂


     projekty      
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt   
      

Sedra core data center2023
Autorský tým: Adam Kossler, Krištof Hanzlík, Libor Mládek, Šimon Kos
Klient: AltronNávrh modulárního datového centra firmy Altron pro lokalitu v Jihoafrické republice. Infrastrukturální stavbu montovaných modulů jsme sjednotili prefabrikovanou dřevěnou fasádou z prken. Vymezujeme tak perimetr objektu a dáváme mu jasný tvar, zároveň akcentujeme vstup a v neposlední řadě bráníme tepelným ziskům ze slunce. Jednotlivé panely fasády umožňují přístup do samostatných částí trafostanic a agregátů.
Skript pro skladbu fasády vytváří analogový efekt měňavosti. Při jízdě po přilehlé dálnici se postupně mění vzory zakomponované do vrstvení prken.