collcoll     ˂˂˂


     projekty
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt
      

 collcoll     ˂˂˂


     projekty      
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt   
      
Studio collcoll je sdružením architektů, designérů a výzkumníků. Funguje už přes deset let a obohacuje místní architekturu o experimentální i komerční projekty. Pracujeme mezioborově - odtud naše jméno collaborative collective.Nezakládáme si na konkrétním stylu nebo rukopisu. Naopak rádi citujeme, reinterpretujeme a hledáme významy v nových kontextech, čímž rozšiřujeme hranice oboru. Každý člen platformy se liší svými zájmy, zkušenostmi i okruhem znalostí. Společně je dokážeme uplatňovat, kombinovat, ale také prosazovat!

Projekty vedeme od první skici až po realizaci, abychom uhlídali námi nastavenou kvalitu.
collcoll se specializuje na architekturu a ta není jen o domech. Jedná se o přístup k řešení problému a je v podstatě jedno, čeho se daný problém týká. Navrhujeme, realizujeme a staráme se o projekty v různých měřítcích, zadáních i časových horizontech.Díky drobným experimentálním a výzkumným projektům se pořád učíme. Když nápad či technologii vyzkoušíme v malém dočasném projektu, můžeme je pak přenést i do trvalých realizací.V našem portfoliu tak najdete vše od prodejních stánků přes komerční prostory po chytré luxusní vily. Tato diverzita projektů nás baví, protože dokonale využívá potenciálu jednotlivých členů studia i jejich synergické spolupráce.The collcoll studio is a collaboration of architects, designers and researchers. It has been active for more than a decade and has enriched local architecture through both experimental and commercial projects. We work in an interdisciplinary way, hence our name - collaborative collective. We don’t dwell on a particular signature style. On the contrary, we like to reference, reinterpret and find meanings in new contexts in order to expand the boundaries of our profession. Each member of this platform differs in their interests and  experience, as well as their scope of knowledge. We know how to implement and combine this knowledge, but also assert it!
We oversee our projects from the first sketch to final execution to maintain our standards of quality. collcoll specializes in architecture, which is not just about houses. It’s about an approach to problem solving and it almost doesn’t seem to matter what type of a problem it is. We design, execute and maintain projects with various scales, goals, as well as deadlines. We continue learning thanks to small experimental and research projects. When we test an idea or technology on a small-scale temporary project, we can then transpose it to permanent implementations. Our portfolio includes everything from sales stands to commercial spaces to smart luxury villas. We enjoy this diversity of projects because it perfectly utilizes the potential of our individual studio members and their synergic collaboration.


Anastasia Burlachuk - Marie Davidová - Denisa Dolanská - Maiia Epova - Michal Fousek - Krištof Hanzlík - Kateřina Horák Goryczka - Mark Kelly - Šimon Kos - Adam Kössler - Anna Křížová - Ondřej Michálek - Libor Mládek - Michal Liska - Tereza Scheibová - Markéta Součková - Magdaléna Veselá - Vavřinec Veselý


Peter Bednar - Ivan Boroš - Veronika Brůhová - Juraj Calaj - Vítězslav Danda - Michaela Dlouhá - Vojtěch Drozen - Elena Fialková - Marek Fischer - Martin Gaberle - Mehmet Ali Gasseloğlu - František Gattermayer - Matouš Godík - Daria Chertkova - Šimon Kern - Ĺudmila Koskan - Vanda Kotková - Michal Krejčík - Eliška Martínková - Lenka Míková - Vaya Pantou - Cyril Pavlů - Šimon Prokop - Ondřej Punda -  Isabelle Soulier - Vojtěch Slabý - Klára Štěrbová - Vendula Urbanová - Kateřina Vondrová - Jana Zatlukajová 


email: 

mail@collcoll.cc
job@collcoll.cc
facebook: 

collcoll