collcoll     ˂˂˂


     projekty
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt
      
Studio COLL COLL je sdružením architektů, designérů a výzkumníků. Funguje už přes deset let a obohacuje místní architekturu o experimentální i komerční projekty. Pracujeme mezioborově - odtud naše jméno collaborative collective.Nezakládáme si na konkrétním stylu nebo rukopisu. Naopak rádi citujeme, reinterpretujeme a hledáme významy v nových kontextech, čímž rozšiřujeme hranice oboru.Každý člen platformy se liší svými zájmy, zkušenostmi i okruhem znalostí. Společně je dokážeme uplatňovat, kombinovat, ale také prosazovat! Projekty vedeme od první skici až po realizaci, abychom uhlídali námi nastavenou kvalitu.
Coll Coll se specializuje na architekturu a ta není jen o domech. Jedná se o přístup k řešení problému a je v podstatě jedno, čeho se daný problém týká. Navrhujeme, realizujeme a staráme se o projekty v různých měřítcích, zadáních i časových horizontech.Díky drobným experimentálním a výzkumným projektům se pořád učíme. Když nápad či technologii vyzkoušíme v malém dočasném projektu, můžeme je pak přenést i do trvalých realizací.V našem portfoliu tak najdete vše od prodejních stánků přes komerční prostory po chytré luxusní vily. Tato diverzita projektů nás baví, protože dokonale využívá potenciálu jednotlivých členů studia i jejich synergické spolupráce.The COLL COLL studio is a collaborative of architects, designer and researchers. It’s active for more than a decade and enriches local architecture through both experimental and commercial projects. We work in an interdisciplinary way, hence our name - collaborative collective. We don’t dwell on a particular signature style. To the contrary, we like to reference, reinterpret and find meanings in new contexts to expand the boundaries of our profession. Each member of this platform differs in their interests, experience, as well as their scope of knowledge. We know how to implement, combine this knowledge, but also assert it! We lead our projects from the first sketch to final execution to maintain our standards of quality.
Coll Coll specializes in architecture and that’s not just about houses. It’s about an approach to problem solving and it almost doesn’t seem to matter what type of a problem it is. We design, execute and maintain projects with varies scales, goals, as well as deadlines. We continue learning thanks to small experimental and research projects. When we tests an idea or technology in a small-scale temporary project, we can then transpose it to permanent implementations. Our portfolio includes everything from sales stands to commercial spaces to smart luxury villas. We enjoy this diversity of projects because it perfectly utilizes the potential of our individual studio members and their synergic collaboration.


Marie Davidová - Michal Fousek - Krištof Hanzlík - Kateřina Horák Goryczka - Mark Kelly - Šimon Kern - Šimon Kos - Adam Kössler - Ondřej Michálek - Libor Mládek - Šimon Prokop -  Tereza Scheibová - Markéta Součková - Vavřinec Veselý


Peter  Bednar - Ivan Boroš - Veronika Brůhová - Juraj Calaj - Vítězslav Danda - Michaela Dlouhá - Vojtěch Drozen - Elena Fialková - Marek Fischer - Martin Gaberle - Mehmet Ali Gasseloğlu - František Gattermayer - Matouš Godík - Daria Chertkova - Ĺudmila Koskan - Vanda Kotková - Michal Krejčík - Eliška Martínková - Lenka Míková - Vaya Pantou - Cyril Pavlů - Ondřej Punda -  Isabelle Soulier - Vojtěch Slabý - Klára Štěrbová - Vendula Urbanová - Kateřina Vondrová - Jana Zatlukajová 


email: 

mail@collcoll.cc
job@collcoll.cc
facebook: 

collcoll