collcoll     ˂˂˂


     projekty
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt
      

 collcoll     ˂˂˂


     projekty      
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt   
      

Johannesburg core data center2022
Autorský tým: Adam Kossler, Krištof Hanzlík, Libor Mládek, Šimon Kos
Klient: AltronDo jihoafrického Johannesburgu navrhujeme pro firmu Altron rostoucí datové centrum. Rozvíjíme vizi modulární stavby o další stupeň fázování tak, aby reagovala na reálné potřeby klientů. Infrastrukturální stavbu z montovaných modulů jsme prostorově optimalizovali s ohledem na vnitřní flow (energií, dat, obsluhy) a ekologicko-ekonomickou logiku.
Kompaktní objekt jsme sjednotili elegantní prefabrikovanou fasádou z dřevěných prvků. Vymezujeme tak bezpečnostní perimetr objektu a dáváme mu jasný tvar. Zároveň akcentujeme vstup a v neposlední řadě bráníme tepelným ziskům ze slunce. Jednotlivé panely fasády umožňují přístup do samostatných částí trafostanic a agregátů. Skript generující skladbu fasády vytváří analogový efekt měňavosti. Při pohledu ze stran se na fasádě objevují různé geometrické tvary. Okolní landscaping má kromě retenčních vlastností i bezpečnostní funkci.situace - fázování
fáze 1, jedno patro na polovině pozemku, 25% výkonu
fáze 2, dvě patra na polovine pozemku, 50% výkonu

fáze 3, dvě patra na celé ploše pozemku, 100% výkonu


nadhled

fasádatechnologické člěnění objektu (fáze)
vstup

serverová částdetail