collcoll     ˂˂˂


     projekty
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt
      

 collcoll     ˂˂˂


     projekty      
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt   
      

EdgeDC 40


Even functional products deserve to be beautiful

2022
Autorský tým: Libor Mládek, Krištof Hanzlík, Adam Kössler, Mark Kelly
fasáda: Industriality
Klient: Altron
Modul all-in datového centra

Specialita Altronu je navrhnout funkční a stabilní systémové řešení. S vědomím, že vzhled může být konkurenční výhodou nás oslovili, abychom jim pomohli najít adekvátní formu pro jejich nový produkt Egde dc40. Jeho modelový předchůdci jsou bílé utilitární kontejnery s horní kubickou nástavbou klimatizací.

Nástupce má za cíl být nejen výborným funkčním samostatným all-in datovým centrem, ale také působit svébytným vzhledem, který nebude výrobek limitovat v jeho umístění “někam dozadu, aby na něj nebylo vidět”. Zároveň je třeba, aby jeho výrazný tvar obstál v kontextu města, v lese i na poušti.

Náš úkol byl tedy vizuálně a funkčně v daném časovém horizontu vytáhnout z prototypu maximum.


Základní koncepci jsme upravili tak, aby každá část celku mluvila stejným vizuálním jazykem. Vzhledem k odolnosti a trvanlivosti a výrobním nákladům byl zvolen obklad z nerezového plechu ve formě perforovaných kazet.


Seseknutá hrana modulu je jeho základním a nejpůsobivějším rysem. Obklad v této estetice pokračuje a dále ji rozvíjí. Velký objem kontejneru artikulujeme a dělíme pomocí jednotlivých panelů z perforovaného nerezového plechu, tak aby nepůsobil tak jednolitě. Částečné reflexe povrchu nerezu dovolují objektu lehce přebírat barevnost okolí.

V neposlední řadě bylo naším cílem, aby se technologie uvnitř adekvátním způsobem propsala a projevila i na jeho povrchu. Přidali jsme řadu řadu senzorických funkcionalit jako například ambientni podsvětlení/ osvětlení jednotlivých panelů a loga.

Senzorika detekuje vaši přítomnost, modul animovaně “naběhne” a a logo ukryté za plechem, kterého jste si do teď ani nemohli všimnout se rozsvítí. Prostor vstupu je krytý vykonzolovanou střechou. Vnitřní osvětlení pomocí modré a červené barvy ilustruje rozmezí tepelných zón. Prostor na druhé straně modulu slouží jako exteriérový uzamykatelný sklad.


Prezentovaný vzhled je základní podoba, která je možná dále klientsky upravovat. Lze umístit libovolné logo, měnit barvy led podsvětlení a jeho senzoriku, povrchovou úpravu, potisk a samotnou strukturu perforace. Ta může mít libovolnou grafickou podobu od geometrických vzorů až po jakoukoliv upravenou fotografii.