collcoll     ˂˂˂


     projekty
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt
      

 collcoll     ˂˂˂


     projekty      
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt   
      

Rekonstrukce Malého Buquoyského paláce
Autor: Tereza Scheibová
Klient: Diplomatický servis, p.o. Ministerstva zahraničních věcí České republiky
Místo: Praha, Staré město
Plocha: 2000 m2
Rozpočet: 2 500 000 €
Foto: Alex shoots buildings 
Rok: 2023


Ocenění - Interier roku 2024, výběr v TOP 3 v kategorii rekonstrukce soukromého interiéru

První zmínka o Malém Buquoyském paláci pochází z 16. století. Poslední dílčí rekonstrukce proběhla v 90. letech necitlivým způsobem. Většina původních barokních prvků byla zničena, deponována nebo zakryta novými pochybnými pseudobarokáliemi devadesátých let. Primárním úkolem je analýza stavu a jednotlivých přístupů. Hledáme balanc mezi historií a soudobými architektonickými vstupy. To vše v úzké debatě s diplomatickým servisem, památkáři a projekční firmou.
Přicházíme s tématy komplexních zásahů, trváme na důležitosti zapracování detailů, vzorků, prověření historických postupů. Snažím se navrhovat řešení jednoduše, ale nehledám nejjednodušší cesty. Učíme se diplomatickému řemeslu přímo od zadavatele tj. diplomatického servisu a v roli architekta se stávám někdy mediátorem a jindy motivátorem jednotlivých profesantů.

Po zjednodušené prováděcí dokumentaci nastává rozhodující doba kontrolních dnů na staveništi. Pravidelné konzultace s dodavateli, budování sebedůvěry a respektu u stavbyvedoucích. Snažíme se posouvat zažitá paradigmata, kde se hledí primárně na ekonomicko-časový rámec zakázky a architektura je vnímána jako jakási nadstavba. Trváme na nekonečném vzorkování a řemeslně správně dokončených detailech, které byly mnohdy pro zaběhlou stavební firmu nevšední. Počáteční nervozitu střídá vnitřní klid a my se těšíme na každý další stavební adrenalin. Snažíme se držet daného budgetu v rámci možností změnových listů.
Z napjatého prostředí se postupně stávají příjemně strávené společné dny na stavbě.

Po třech letech práce se do paláce stěhují první zahraniční diplomaté.