collcoll     ˂˂˂


     projekty
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt
      

 collcoll     ˂˂˂


     projekty      
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt   
      

Rekonstrukce Malého Buquoyského paláce
Autor: Tereza Scheibová
Klient: Diplomatický servis, p.o. Ministerstva zahraničních věcí České republiky
Místo: Praha, Staré město
Plocha: 2000 m2
Rozpočet: 2 500 000 €
Foto: Alex shoots buildings 
Rok: 2023 email: 

mail@collcoll.cc
job@collcoll.cc
facebook: 

collcoll