collcoll     ˂˂˂


     projekty
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt
      

 collcoll     ˂˂˂


     projekty      
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt   
      

Byt Jana a Aleny
Autor: Tereza Scheibová, Krištof Hanzlík, Šimon Kos, Vavřinec Veselý
Klient: soukromý investor
Místo: Praha, Malá Strana
Plocha: 110 m2
Rozpočet: 163 000 €
Foto: Alex shoots buildings 
Rok: 2022Investor byt koupil v bezvadné lokalitě, ale v žalostném stavu. Stavební úpravy, použité materiály i technická infrastuktura ze 70. let 20. století už hodně zestárly a bylo třeba celý byt kompletně zrekonstruovat. Očistili jsme prostor od všech nadbytečných vrstev, do původních nosných stěn. K úpravě dispozice jsme použili vkládané nábytkové stěny tak, aby bylo jasně zřetelné, co je nosná stěna a co je nově přidané.