Bytový dům v Zenklově2011-2014

Rekonstrukce půdního prostoru
Design: Marie Davidová, Martin Gaberle, Krištof Hanzlík, Ĺudmila Koskan, Libor Mládek, Daniela Mrázková
Project location: Prague

Foto: mvizeemail: 

mail@collcoll.cc
job@collcoll.cc
facebook: 

collcoll