collcoll     ˂˂˂


     projekty
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt
      

 collcoll     ˂˂˂


     projekty      
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt   
      

Villa Sophia2010— 2018
Střed světa pro mladou rodinu 

Návrh: Daria Chertkova, Jana Zatlukajová, Krištof Hanzlík, Libor Mládek, Ĺudmila Koskan, Marie Davidová, Michaela Dlouhá, Martin Gaberle, Michal Krejčík, Markéta Součková, Ondřej Punda, Šimon Kos, Veronika Brůhová, Vojtěch Slabý
Plocha: 390 m2
Fotografie: BoysPlayNice
Spoluautoři: sysloop, EMPYREUM Information Technologie, Stings 96, In-styl Hořovice, Clearmont, Bomma, Lucie RoubalováVilla Sophia funguje jako střed Vesmíru, kolem kterého se točí celý život. Když se mladý pár rozhodl vrátit z Kanady zpět do Čech, oba se chtěli zároveň vrátit do pražského společenského života. Dům, který jim umožní kombinovat práci i bydlení paralelně vedle sebe a přitom zcela odděleně, musel splňovat mnoho podmínek. Je stavěný pro život a tomu odpovídá dispozice, zvolené materiály, i integrace technologií do jednotného automního systému.

Místo
Dům je situován na hranu trojského svahu nad přírodní rezervací s jedinečným výhledem na Prahu. Kromě plejády různých ptáků občas na vzrostlou zahradu zabloudí divočáci a srnky. Panorama začíná zelenou hvězdou dejvického hotelu Internacionál a táhne se až po bublinu libeňského plynojemu. Výhled je dominantou i pro sousední domy, aby ho ostatním neblokovala, zůstala Villa Sophia na uliční staně co nejnižší.


Dům
Klesající terén umožňuje, aby se dům otevřel na jih a nabídl tři základní komponované pohledy. Z obytného prostoru do zahrady, z ložnice do korun stromů a z pracovny na panorama města. Dvojvstup ze severní slepé fasády, zvlášť do obytné i pracovní sféry, slouží převážně pro návštěvníky. Pro domácí začíná dům garáží, od které se rozvíjí jeho prostorová spirála. Garáž je tak plnohodnotná součást domu a prakticky slouží jako vstupní hala. V duchu paladiánských vil je čtvercový půdorys rozdělen do 9 polí, které spirálovitě stoupají po svahu a jsou zakončeny nejveřejnějším úsekem domu, tedy pracovní částí. Do hlavního obytného prostoru se vchází na úrovni zahrady a centrální schodišťovou halou se po stoupajícím svahu plynule vstupuje do vyšších částí domu. Přístup pro obyvatele a hosta je antagonický. Umožňuje odlišnou zkušenost z vnímání prostoru či užívání schodištního svahu sestupem či naopak vzestupem, podle protilehlých konců spirály. Schodiště navíc křižuje bezbariérová rampa, která znovu podtrhává celkovou funkčnost domu jako celoživotního místa k bydlení, podle zadání klientů. Rozvíjí pohyb v rané fázi života a usnadňuje fungování na jeho sklonku.


Stavba
Mnoho konstrukčních a materiálových rozhodnutí bylo motivováno důrazem na udržitelnost, trvalost a haptickou pevnost domu. Co lze vyřešit jednou, by se již nemělo v budoucnu otevírat a trávit s tím další čas a energii. Do přípravy i procesu stavby byli zapojeni odborníci z technické univerzity. Vzorky materiálů byly testovány na pevnost, pružnost a chemickou stálost. Monolit domu byl odlit přesně tak, aby okna seděla do artikulované fasády, která obtáčí dům a geometricky propojuje jeho nejnižší a nejvyšší body.


Prostředí
Ambicí klientů - kulturoložky a počítačového vědce - byl funkční dům bez kompromisů a tomu odpovídal i názor na integraci a řízení technologií. Uživatelskému pohledu na interakci s prostředím ale neodpovídá realita a procesní zvyklosti ve stavebnictví. Díky integrační platformě systému sysloop®, se letitá omezení podařilo prolomit. Systém umožňuje propojit světy tvrdých stavebních technologií, měkkých nestrukturovaných dat, i neustále se měnícího kontextu webu. Unikátní míra provázanosti hodnot a technologií otevírá nespočet možností. Všechny vrstvy domu jsou navrženy s důrazem na obecnost. Například všechna světla v domě jsou řiditelná v plném spektru (RGBW), aby večer dokázal dům pomalu odstranit modrou složku pro dobré spaní. Dveře se pohybují samy na lineárních magnetech, ale slouží také jako plnohodnotná součást přirozené vzduchotechniky. Na koncertním křídle dokáže dům doprovodit vlastní hru uživatele, samostatně přehrát jakoukoliv skladbu, ale také komponovat pomocí umělé inteligence. A kdyby byla opravdu zima, dokáže jako doplňkový zdroj tepla třeba troubu. Dům umožňuje, ale nenutí k aktivnímu ovládání. Učí


Zahrada
Dům je exponovaný i shora a proto kvete střecha přes rok různými barvami. Zelená střecha přispívá nejen prakticky k energetické rovnováze domu, ale i esteticky. Ornament otevírajíci se hvězdy se propisuje i do teras okolo domu a rozplývá se v zahradě.email: 

mail@collcoll.cc
job@collcoll.cc
facebook: 

collcoll