collcoll     ˂˂˂


     projekty
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt
      

 collcoll     ˂˂˂


     projekty      
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt   
      

Nouzový východ2018


Návrh: Krištof Hanzlík, Vanda Kotková, Tereza Scheibová, Markéta Součková, Libor Mládek


Stávající objekt je z doby, kdy návštěvnící pivovaru vstupovali vedlejší branou, aby se nekřížila veřejnost s provozem. Jeho velkorysé zastřešení mělo zvýraznit hlavní vstup do restaurace Na Spilce. 
Změnou provozního řešení areálu se vstup pro veřejnost přesunul do symbolické hlavní brány a ze vstupu restaurace se stal pouze unikový východ. Hosté přichází z nádvoří o úroveň níže, tvarově výrazné řešení zastřešení tedy postrádá smysl.
Důležitou funkci si ale objekt ponechal v rámci platného požárně bezpečnostního řešení.

Plocha objektu se zmenšujeme čistě do tvaru únikového schodiště, tj. změna ve směru zkrácení požárního úniku a zvýšení bezpečnosti.
Stávající podezdívka se sníží tak, aby na ní šlo pohodlně sedět a využít ji v letních měsících k venkovnímu pobytu.
Samotný objekt zastřešení výstupu bude proveden z režného zdiva, aby se ideově propojil s existujícími venkovními prvky (brána, balustráda, landscaping). Dnes omítnuté podezdívky budou očištěny do své původní režné podoby. Provedení si osvojí původní tektonický detail zdiva a bude doplněno o pevné zasklení v současném detailu. Vybavení vnitřního prostoru bude zjednodušeno v maximálně možné míře, nutné prvky osvětlení budou skryty.

Dvě uvolněná pole s průhledy do restaurace budou zastropena, povrch naváže na okolní velkoformátovou betonovou dlažbu. Nové zastropení protnou kuželové světlíky, které při pohledu zdola odkáží na původní industriální charakter provozu.

email: 

mail@collcoll.cc
job@collcoll.cc
facebook: 

collcoll