collcoll     ˂˂˂


     projekty
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt
      

 collcoll     ˂˂˂


     projekty      
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt   
      

Rugby Club Tatra Smíchov
Autor: Adam Kössler, Krištof Hanzlík, Libor Mládek, Mark Kelly, Markéta Součková, Šimon Kos, Šimon Kern, Tereza Scheibová, Vavřinec Veselý
Místo: Praha, Smíchov
Rok: 2019Rugby klub Tatra Smíchov vypsal ku příležitosti 60 tého výročí svého založení uzavřenou architektonickou soutěž na novou tribunu či terasu.

Architektonický návrh CollColl se soustředí na realizaci růstového potenciálu klubu na dalších 60 let.

Náš design je založený na třech základních principech - veřejném financování, funkční efektivitě a na práci s komunitou.

Návrh CollColl pokrývá všechny současné potřeby klubu a zároveň vytváří pro klub potenciál na nový zdroj příjmů, který by nebyl vázaný pouze na hlavní sezónu. Tím umožňuje klubu posílit svou finanční situaci a také si vybudovat mezinárodní jméno jako sportovní komplex vhodný pro pořádání (nejen rugbyových) sportovních akcí a tréninkových kempů.

Jednolitá střecha s profilem ve tvaru křídla evokuje symbol klubu - lučního koníka. Funguje nejen jako ochrana před deštěm pro sedící diváky, vytváří také prostor pro vnitřní tréninkovou halu s dvojnásobně vysokým stropem (16 m) a pro zastřešenou venkovní kavárnu. Zároveň zachytává velké množství srážkové vody pro pokrytí budoucí spotřeby na údržbu travnatého hřiště, čímž snižuje operační náklady klubu.

__________________________________________________________________


Celebrating their 60th year, Rugby Club Tatra Smíchov established a short-listed architectural competition for a new tribuna or terrace. CollColl’s entry focused on facilitating the growth of the club for the next 60 years.

We based the design on three principles - public funding, functional efficiency & community openness.

Additionally to fulfilling current clubs needs CollColl’s design has the potential to generate an external income separate to the rugby season. We established a way to broaden the financial strength for the future of the Club, giving the Club the potential to become internationally recognized as a rugby sports complex for events and training camps.

A single wing roof, invoking a grasshopper, the icon of the club, functions not just as the cover for the seating, but creates a double height indoor training space as well as space for an outdoor cafe seating. Likewise, it offsets the demand for future water supply by adding a large-scale rainwater collection, reducing costs of pitch maintenance. 

email: 

mail@collcoll.cc
job@collcoll.cc
facebook: 

collcoll