collcoll     ˂˂˂


     projekty
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt
      

 collcoll     ˂˂˂


     projekty      
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt   
      

Otevřené zahrady Uhříněvesnávrh 2020, v postupné realizaci od 2021
Autorský tým: Libor Mládek, Krištof Hanzlík, Denisa Dolanská, Ondřej Michálek, Marie Davidová
Spolupráce: Alice Bouškova (her architecture) krajinářská a sadovnická koncepce, Kokoza - komunitní zahradaCO BYLO?
Park vzniká na místě bývalé zahradkářské kolonie, na území, které bylo od nepaměti využíváno pro zemědělství.
Zahrádkářské kolonie se oproti parkům vyznačují neobvykle pestrou a bohatou vegetací zaměřenou především na užitné rostliny. Nejvýrazněji je to pozorovatelné u stromů, které jsou nejčastěji ovocné s nízko nasazenou korunou. Pro klasický park jsou dále typické oblé a pozvolné linie, dálkové pohledy a skupiny stromů v přirozených kompozicích, zatímco geometrie zahrádek vychází z předvším z původního dělení podle majitelů.

CO ZŮSTANE?
Naším cílem je zachovat a podpořit osobité kouzlo kolonie, které činí uhříněveský park unikátní, i přestože je složení rostlin, způsob jejich osázení a geometrické dělení prostoru je oproti klasickému parku diametrálně odlišné.
Z parku nezmizí ani užitná funkce bývalých zahrádek. Vznikne zde nová komunitní zahrada, která poskytne prostor, technické zázemí i komunitu těm, co touží po hrabání se v hlíně a nemají vlastní zahradu. Pro ty, pro které by byla zahrádka příliš velkým závazkem, budou v parku volně přístupné jedlé záhony, o které se bude primárně starat správce parku, ale do budoucna bude možné zapojení škol a veřejnosti.

CO BUDE?
Park bude pomyslně rozdělen do tří části vycházejících z charakteru a atmosféry původní zahrádkářské kolonie:
1. západní část - relax: místo pro klidný odpočinek a setkávání s přáteli
2. střední část - společnost: místo pro konání společenských a kulturních akcí - stánek s občerstvením, letní kino, stodola
3. východní část - aktivita: místo pro aktivní odpočinek - jezírko, okruh pro inline brusle, workoutové a streetballové hřiště


JAK?
Pak jsme navrhovali pomocí několika jednoduchých pravidel tak, aby vznikl harmonický celek:
• přejetí racionální pravoúhlé geometrie - přes stávající dělení překládáme nový grid o základních rozměrech 4x4 m
• materialita - volba materiálů typických pro zahrádky - dřevo, kov, beton a sklo
• bílá barva - neutrální barva, která sjednotí jednotlivé zásahy a nechá vyniknout pestrost parku

PRO KOHO?
PRO VŠECHNY!

Vnímáme, že každý člověk je jiný a s ním jsou odlišné i jeho potřeby. Napříč celým parkem bude dosti vyžití pro nejmladší i nejstarší, lenochy i sportovce, introverty i extroverty.

KDY?
První krokem realizace parku bylo sundání plotu a zpřístupnění pozemku, tak aby se místní začali postupně s novým parkem seznamovat.
Návrh využívá principu tzv. urbánní apukumptury. Jinými slovy zatraktivňuje malými postupnými zásahy, které podtrhnou již existující kvality. Tím se minimalimalizuje počáteční investice pro otevření parku.
Park tak bude vznikat "za provozu" a bude moc lépe reagovat na potřeby svých návštěvníků.