collcoll     ˂˂˂


     projekty
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt
      

 collcoll     ˂˂˂


     projekty      
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt   
      

Vodní schody na Petříně2023
Autor:  Krištof Hanzlík, Anna Křížová, Libor Mládek
Klient: MHMP, Odbor ochrany prostředí
Vizualizace: collcoll
Místo: Praha, Petřín
Rok: 2023

průběh potoka podél cesty
- pevná hrana u cesty, přírodní břeh do sadu, dřevěné nášlapy
pramen potoka z rybníka
- pevné koryto v terénu
pramen potoka z rybníka
- pevné koryto v terénu, louže na cestě
axonometrie A
průběh potoka podél cesty
vodopád
axonometrie B
průběh potoka podél cesty
vodopád
osa na stávající vodní schody v Helichově ulici
vizualizace 1
průběh potoka podíl cesty
volný x pevný břeh
mlatová cesta s dřevěnými nášlapy
stávající chodník
vizualizace 2a
brod v chodníku pod ústím z rybníka
vizualizace 2b
potok v chodníku pod ústím z rybníka
vizualizace 3
pohled na rybník
vizualizace 4
vodopád u cesty
řez 1
průběh potoka podél cesty
- pevná hrana u cesty, přírodní břeh do sadu, dřevěné nášlapy
řez 2
brod v chodníku
řez 3
koryto potoka pod ústím z rybníkaemail: 

mail@collcoll.cc
job@collcoll.cc
facebook: 

collcoll