collcoll     ˂˂˂


     projekty
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt
      

 collcoll     ˂˂˂


     projekty      
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt   
      

Kampus Strahov 2018-2022
Vize inovačního centra Prahy 
Návrh: Adam Kössler, Krištof Hanzlík, Libor Mládek, Tereza Scheibová, Vavřinec Veselý
Spolupráce: Nikola Schmidt, Petr BoháčekJan Zikmund, mvize

Partneři: Magistrát halvního města Prahy, ČVUT, Studentská unie ČVUTKampus Strahov je technologické inovační centrum otevřené pro tematicky zaměřené firmy, výzkumné instituce i administrativu. Otevřenost a skladba areálu má za cíl propojení existujících subjektů, které povede k posílení, prohloubení a urychlení rozvoje českých technologických kapacit.

KS reaguje na současnou roztříštěnou podporu inovačních aktivit na území Prahy, na nedostatek kvalifikované síly a zároveň na prohlubující se odchod doktorandů do zahraničí. Hlavní město je sídlem mnoha firem, státních a evropských institucí, nemá ale nástroj, kterým by jednotně podpořila jejich rozvojový potenciál.

Vrchol Strahova má možnost stát se vědecko-technologickým centrem. Využíváme kapacit stávajících objektů, které v postupných fázích doplňujeme a nahrazujeme novou zástavbou. Vhodnost umístění podtrhuje i jedinečná kombinace institucí již přítomných v lokalitě (MHMP, ČVUT, Ministerstvo obrany a další).

Inovační/technologická oblast

Vzhledem k tomu, že nové technologie patří mezi nejvýznamnější rozvojové stimulanty, bude vznik Kampusu „spouštěčem“ zásadních inovací pro hospodářství ČR.
Vytváříme nové multidisciplinární pracovní prostředí pro pražské firmy, využijeme potenciálu, který přináší např. přítomnost pražského sídla ESA.
Z českých akademických subjektů budou zastoupeny zejména ČVUT, Univerzita Karlova a AV ČR.

Startup oblast

Místo, kde se prolíná akademická vynalézavost, business inkubátory a pracoviště globálních technologických firem typu Siemens, Honneywell. Dosud v ČR v takto provázané multidisciplinární podobě neexistuje.
Na Strahově se tak potkávají firmy, úředníci, investoři a kreativní potenciál studentů. Typové subjekty Start-up yard, ESA BIC Prague, BusinessRunway, Czechinvest.

Rezidence

Zázemí pro vědce, doktorandy, začínající podnikatele v oboru a zaměstnance evropských institucí je nutnou součástí aktivního budování lidských kapacit. V první fázi lze využít existující vysokoškolské koleje, výhledově dojde k vybudování rozmanitější rezidenční struktury.
Pro výstavbu rezidencí pro významné návštěvy, „nobelisty,“ je Strahov ideálním místem.

Vzdělávací a podpůrná infrastruktura

Výhodou Strahova je již fungující infrastruktura (pošta), nemocnice (VFN), sportoviště. Součástí areálu bude prostor pro vzdělávací aktivity, přednášky, kongresové centrum s příslušenstvím, veřejné popularizační Science Center po vzoru úspěšné plzeňské Techmanie a v neposlední řadě petřínská Štefánikova hvězdárna.

Související infrastrukturní stavby

Důležité je zejména dopravní spojení – plánované dokončení tramvajové linky z Dejvic na Strahov. Oba konce centra budou mít veřejnou funkci. U lanovky Hvězdárna a venkovní vesmírná instalace, na straně u Pyramidy vznikne popularizační vesmírné centrum.