collcoll     ˂˂˂


     projekty
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt
      

 collcoll     ˂˂˂


     projekty      
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt   
      

Planetárium - sál2023
Planetárium / Brána do Vesmíru.  
Návrh: Krištof Hanzlík, Adam Kössler, Libor Mládek, Michal Fousek
Investor: Planetum
Vizualizace: collcollPražské Planetárium patřilo v době svého vzniku k největším a nejmodernějším planetáriím v Evropě.
Přední místa pomyslného žebříčku neobsazovalo jen svými parametry, ale také svou dramaturgickou
koncepcí a tvorbou. Na přelomu století se však situace významně změnila. Rychle zastarávající
projekční technika byla sice relativně velkými investicemi nahrazována systémy vysokého
standardu, zaostávaly však investice do ostatních oblastí (technické zázemí, změna koncepce). V
současné době patří pražské planetárium sice stále k největším v Evropě a má ambici patřit mezi
evropskou špičku v úrovňi poskytovaných doprovodných služeb. Prvním krokem na cestě k rozvoji
Planetária je připravovaná náhrada projekční plochy za LED kupoli s 10K rozlišením na poledníku.
Takováto technologická změna vyžaduje i revizi stávajícího dosluhujícího TZB a celkového energetického
fungování objektu. S tím přichází příležitost k návrhu nového vybavení sálu, které zlepší
návštěvnický zážitek a zároveň bude integrálně fungovat s novou logikou energetického konceptu.
Objekt Planetária je od konce roku 2020 kulturní památkou a tak je ke všem úpravám nutné přistupovat
s respektem a obezřetně. Proto je technologická revize plánována tak, aby očistila dům
od různě vznikajících nánosů technických zařízení, aby dožilé technologie nahradila současnými a
přinesla novou logiku zařízení tak, aby nebyl objekt zbytečně zaplaven složitými rozvody.
Součástí revize energetického hospodářství budovy je i zapojení LED kupole o výkonu cca 50KW
do systému rekuperace a příprava na možnosti nahrazení plynového vytápění za využití zemních
tepelných čerpadel.
Rozvody a nová zařízení budou integrována do montované interiérové konstrukce hlediště, která
bude mít nově sklon cca 12’.
Materiály použité v sálu jsou vybrány s ohledem na estetiku, snadnou údržbu, požární a uživatelskou
bezpečnost a akustiku. Materialitou i tvarováním podporujeme zážitek z výletu do vesmíru!
Barevnost je potlačená aby nerušila. Materiály nejsou monochromatické, aby případné provozní
znečištění a opotřebení nekazilo dojem.
Sedadla vyrobená na míru jsou subtilní konstrukce a svým tvaroslovím odkazují k leteckému stealth
designu. Jsou tím, čeho se návštěvník v sálu dotýká především. Proto by měla být konstruovaná z
vesmírných materiálů, aby byl výsledný dojem co nejpůsobivější.
Na podhlavnících je logo planetária a čísla sedaček jsou pro lepší variabilitu umístěna na područkách.
Příprava takového projektu je ideální příležitostí k zamyšlení se nad budoucností instituce jako takové
a nad revizí provozu její budovy. Ptáme se, čím by mohlo být Planetárium Praze ve 21. Století.