collcoll     ˂˂˂


     projekty
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt
      

 collcoll     ˂˂˂


     projekty      
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt   
      

Ořechovka 2018

Soutěž na revitalizaci Macharova náměstí.
Návrh: Tereza Scheibová, Vavřinec Veselý, Adam Kössler, Libor Mládek


Cílem návrhu je zvětšení a kultivace veřejného prostranství, zpřístupnění náměstí místním obyvatelům a vytvoření nové kavárny a zázemí tenisového klubu.
Nový objekt umisťujeme tak, aby propojil park s Kinem Ořechovka, které je dominantní stavbou náměstí, a náměstím samotným. Nový objekt se stává jeho součástí, podporuje ho, slouží mu. Víceúčelové hřiště jsme vyzdvihli a pod něj vložili kavárnu se zázemím klubu.
Obojí obepíná velkorysé loubí, které chrání před nevlídným počasím. Prosklení kavárny lze téměř celé otevřít, podobně jako průchod vedoucí k šatnám klubu (pokud zamknou šatny, průchod může zůstat otevřený). Objekt je kompletně průchozí, tedy doslova součástí
náměstí.
Parter nového objektu je klasický, tradiční, téměř honosný. Svým loubím, tvaroslovím i
použitím lícového zdiva zrcadlí některé prvky Kina Ořechovka. Zároveň je betonem a prosklením současný. Přestože jsou potřeby objektu skromné a profánní, svou drobnou monumentalitou je stavba
důstojným doplněním náměstí. Stávající tenisový kurt dělíme na tři hřiště čímž výtváříme prostupnost parku. Kurty po stranách s umělou trávou slouží tenisu, střední hřiště s tartanem je víceúčelové, zpravidla otevřené veřejnosti. Na mlatové plochy umisťujeme prvky městské vybavenosti. Zejména lavice se stolem, pítko, hodiny, herní prvky. Na pomezí s parkem vkládíme hřiště pro petanque, dál do parku dalš herní prvky (houpačku, klouzačku, prolejzačku) a místo pro grilování.