collcoll     ˂˂˂


     projekty
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt
      

 collcoll     ˂˂˂


     projekty      
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt   
      

kidsroom

3v1

Rok: 2024

 
Návrh: Mark Kelly, Krištof Hanzlík
Foto: Michal Ureš
Plocha: 22 m2
Rozpočet: 0,5 mil CZK
Místo: Praha Vyšehrad, CZ


Jak ubydlet tři mladé obyvatele (dva kluci 8 a 12 a jedna dívka 10 let) na 22 čtverečních metrech? Jak intenzivně zaplnit, využít ale nepřeplnit prostor tak, aby neztratil komfort?

Navrhli jsme trojitou palandu, která spoří místo a nabízí individuální úkryty a zároveň uvolňuje podlahovou plochu. Chytré úložné prostory udržují pořádek a zajišťují, aby měly věci svá místa. Všestranné zóny činností vyhovují různým zájmům. Sdílený psací stůl slouží také jako hudební pódium. Samostatný počítačový stůl je určen pro soustředěnou práci nebo hru. Objevitelskou atmosféru podporuje i relaxační síť visící nad vchodem, poskytující hravý únik. Rostoucí police knihovny podporují lásku ke čtení a učení. Proměňujeme malý prostor v dynamický úkryt, kde fantazie každého dítěte nezná hranic, a vyváženě v rámci vymezených mantinelů prostoru kombinujeme sdílené a osobní.


EN

This children’s bedroom is a 22-square-meter marvel, seamlessly blending functionality and creativity for three young occupants. The triple bunk bed, a space-saving design development solution, offers individual retreats while freeing up floor space. Smart storage maintains order, ensuring belongings have designated spaces. Versatile activity zones cater to diverse interests, with a shared desk doubling as a musical stage and a separate computer desk for focused work or play. A whimsical touch is added with a lounge net suspended above the entrance, providing a playful escape. Bookshelves adorn the wall leading to the suspended net, fostering a love for reading and learning. Balancing shared and personal sanctuaries, this project transforms a small space into a dynamic haven, where each child's imagination knows no bounds.


email: 

mail@collcoll.cc
job@collcoll.cc
facebook: 

collcoll