collcoll     ˂˂˂


     projekty
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt
      

 collcoll     ˂˂˂


     projekty      
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt   
      

Leaf Kampus2014 - 2015

Návrh: Klára Andrlová, Krištof Hanzlík, František Gattermayer, Martin Gaberle, Cyril Pavlů, Ondřej Punda, Libor Mládek, Vojtěch Slabý, Markéta Součková, Vavřinec Veselý, Kateřina Vondrová
Spolupráce: Adam Gebrian, Jan Žemlička (Zemlicka Pruy Ingenieur-Planung GmbH), Ondřej Šteffl (Scio), Tereza Stöckelová, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR)


Vytvořili jsme novou vesnici při zachování principů kampusu.

Při takto definovaném záměru jsme pracovali zejména s měřítkem, různorodostí a celou škálou od veřejného po soukromý prostor. Současně bylo důležité napojení na okolní venkovskou krajinu.

Program investora jsme přerozdělili tak, aby nevznikla jedna obrovská budova a pár drobných, ale několik srovnatelných budov. Přitom každá z nich získala podle své funkce odlišný charakter.

Pro zachování různorodosti při stavební jednoduchosti jsme vytvořili 4 kombinovatelné jednotky pro bydlení, které svou nezměrnou variabilitu vytváří neopakující se strukturu.

Společné budovy jsou podle své funkce a důležitosti rozmístěny na náves nebo naopak odsunuty do zázemí. Obytné clustery jednotlivých kolejí náves doplňují a pokračují nedefinovaným okrajem k humnům. Tím je zachována možnost plynule navazovat při plánovaném rozšiřování.


-------------------------------------------------------------------


Masterplan of a newbuilt boarding school for 2400 students near village of 1500 inhabitants. 1st phase as development for 400 students.

Winning scheme of an invited competition

The main aim was to built up new village on the basis of campus principles.


email: 

mail@collcoll.cc
job@collcoll.cc
facebook: 

collcoll