collcoll     ˂˂˂


     projekty
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt
      

 collcoll     ˂˂˂


     projekty      
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt   
      

Podchody v Karlových Varech2014


Ideový záměr
Návrh: Krištof Hanzlík, Libor Mládek, Martin Gaberle, Ondřej Punda

Historicky ležela křižovatka mimo centrum, dnes se stala klíčovým uzlem města. Do prostoru se nevyhnutelně dostane každý, kdo v Karlových Varech žije celý žživot, nebo je jen krátce navštíví.

Automobilová doprava
Otevřením průtahu městem na severním břehu řeky došlo k odvedení hlavní tranzitní dopravy mimo Náměstí Republiky. Status ulic Západní a Horova se návazně nijak nezměnil a tak městem vedou dvě souběžné duplikující se komunikace. Zklidněním provozu v místě náměstí (semafor, přechod) se větší část dopravy přesune na kapacitní komunikaci a náměstí se plynuleji zapojí do městské tkáně.

Vlaky
Na přilejlé vlakové koleji projede za den cca 67 spojů, ve špičce 5 vlakůů za hodinu. 

Pohyb
Lidé přirozeně hledají nejjednodušší cestu. Chodci vnímají vynucenou změnu směru jako bariéru, správně plánované cesty nekladou na chodce nároky a přirozeně ho vedou. Z větší části podchody fungují, dva zásadní směry ale chodce matou. Standartním řešením je překročení bariéry a vstup do vozovky v místě, kde není přechod. 

V centrálním prostoru pod úrovní komunikace (bez kontaktu s okolím) dochází velmi často k dezorientaci, použžití nesprávného východu.  

V přímém okolí Náměstí Republiky je několik ikon Karlových Varů. Dominantou je původní továrna na výrobu Becherovky, nedaleko je i sídlo společnosti Karlovarské minerální vody. 
Podchody jsou zároveň křižovatkou i vstupem.
Podchody dávají městu tvář.  

Rozbor návrhů vzniklých na jarním workshopu v Galerii Supermarket WC ukazuje, jak se témata prolínají a jednotlívé návrhy odkazují na podobné problémy. 
Téměř každý se vyjádřil ke stávající zmatené situaci v centrální části mezi oběma podchody a snažil se přijít s řešením. 
Stejně často se objevilo téma povrchu, vnesení nové aktivity a úprava zeleně. 

1. úprava pohybu 
Vytvořením přechodu a rampy zjednoduššíme a zpřehledníme pohyb. Chodce, cyklisty i vozíčkáře přivedeme dolů po rampě u stěny pod křižovatkou. 

2. otevření prostoru 
Odstraněním přebytečných ramp a schodišť v centrální části získáme prostranství s volným využitím. 

3. úprava zeleně
Odstraníme nekultivované a těžko udržovatelné keře. Po většinu roku působí nevzhledně a slouží jako odpadkové koše. 

Nové pohybové schema zpříjemňuje užívání, ale ještě neřeší podstatu problému. Podchody jsou obyvateli vnímány jako infrastrukturní stavba z periferie a proto trpí typickými neduhy. 
Je třeba zěmnit interpretaci prostoru, aby se změnilo i chování a přístup obyvatel. Podchod se musí změnit v Ulici. Slepé stěny proměníme v parter a místo propojíme s městem. 
Navrhujeme upravit povrchy stěn a volná prostranství kolem podchodů interpretací tradičního městského prvku bosáže. 
Slepé ééstěny se stanou průčelím domů a zaplní se výkladci. 

Nejexponovanější částí domu je vždy parter.
Pro umocnění stability se tradičně používá
bosáž, která kromě estetické kvality pomáhá i
ryze prakticky proti vandalizmu. Členitý povrch
odolává životu lépe než ploché stěny.
Prvek se v historickém centru Karlových
Varů vyskytuje v nespočtu příkladů.
Rastr bosáže dělí pravidelně plochu
a pomahá udržet vizuální jednotu, i když
jednotlivé segmenty mohou nést různou náplň.

1. vstup
Nedávné úpravy okolí Becherovky se volně
rozšíří a ulice T. G. Masaryka bude pokračovat
pod náměstí.
Rastr stěny se přelije na svah. Pevné
segmenty budou střídat segmenty z kovu, po
kterých poteče v letních měsících voda.

2. amfiteátr
Podchod s vitrínami vyústí do centrálního
prostoru, který se otevře směrem do parku.
Bosovaná stěna pod rampou poskytne prostor
pro rozměrově náročnější expozice a západní
svah bude uzpůsoben k sezení.

3.. galerie
Čelní stěnu stávající galerie posuneme
na protější stranu cesty. Tím otevřeme objekt
veřejnosti a exteriér pronikne do výstavních
prostor.