Revitalizace a modernizace podchodů na náměstí Republiky v Karlových Varech


2014
Ideový záměr
Design: Krištof Hanzlík, Limor Mládek, Martin Gaberle, 

Historicky ležela křižovatka Republiky mimo
centrum, dnes se stala klíčovým
uzlem města.
Do prostoru se nevyhnutelně dostane každý, kdo v Karlových Varech žije celý život, nebo je jen krátce
navštíví.

Automobilová Doprava
Otevřením průtahu městem na severním
břehu řeky došlo k odvedení hlavní tranzitní
dopravy mimo náměstí Republiky. Status
ulic Západní a Horova se návažně niijak
nezměnil a tak městem vedou dvě souběžné
duplikující se komunikace.
Zklidněním provozu v místě náměstí
(semafor, přechod) větší část dopravy
přesune na kapacitní komunikaci a náměstí
se plynuleji zapoji do městské tkáně.

Vlaky
Na přilehlé vlakové koleji projede za den
cca 67 spojů, ve špičce do 5 vlaků za hodinu.

Pohyb
Lidé přirozeně hledají
nejjednodušší cestu. Chodci vnímají
vynucenou změnu směru jako barieru,
správné cesty nekladou na chodce
nároky a přirozeně ho vedou.
Z větší části podchody fungují, dva
zásadní směry ale chodce matou.
Standardním řešením je
překročení bariery a vstup do vozovky
v místě, kde není přechod.

V centrálním prostoru pod úrovní
komunikace (bez kontaktu s okolím) dochází
velmi často k dezorientaci, použití nesprávného
východu.

V přímém okolí Náměstí Republiky je
několik ikon Karlových Varů. Dominantou
je původní továrna na výrobu Becherovky,
nedaleko je i sídlo společnosti Karlovarské
minerální vody.
Podchody jsou zároveň křižovatkou i
vstupem.
Podchody dávají městu tvář.

Rozbor návrhů vzniklých na jarním
workshopu v Galerii Supermarket WC ukazuje,
jak se témata prolínají a jednotlivé návrhy
odkazují na podobné problémy.
Téměř každý se vyjádřil ke stávající
zmatené situaci v centrální části mezi oběma
podchody a snažil se přijít s řešením.
Stejně často se objevilo téma povrchu,
vnesení nové aktivity a úprava zeleně.

1) úprava pohybu
Vytvořením přechodu a rampy
zjednodušíme a zpřehledníme pohyb. Chodce,
cyklisty i vozíčkáře přivedeme dolů po rampě u
stěny pod křižovatkou.
2) otevření prostoru
Odstraněním přebytečných ramp a schodišť
v centrální části získáme prostranství s volným
využitím.
Uzavřený prostor podchodů otevřeme do
městského zeleného pasu.
3 ) úprava zeleně
Odstraníme nekultivované a težko
udržovatelné keře. Po většinu roku působí
nevzhledně a slouží jako odpadkové koše,
které nikdo nevynáší.

Nové pohybové schema zpříjemňuje
užívání, ale ještě neřeší podstatu problému.
Podchody jsou obyvateli vnímány jako
infrastrukturní stavba z periferie a proto trpí
typickými neduhy.
Je třeba změnit interpretaci prostoru, aby se
změnilo i chování a přístup obyvatel.
Podchod se musí změnit v Ulici.
Slepé stěny proměníme v parter a místo
propojíme s městem.
Navrhujeme upravit povrchy stěn a volná
prostranství kolem podchodů interpretací
tradičnho městského prvku bosáže.
Slepé stěny se stanou průčelím domů a
zaplní se výkladci.

Nejexponovanější částí domu je vždy parter.
Pro umocnění stability se tradičně používá
bosáž, která kromě estetické kvality pomáhá i
ryze prakticky proti vandalizmu. Členitý povrch
odolává životu lépe než ploché stěny.
Prvek se v historickém centru Karlových
Varů vyskytuje v nespočtu příkladů.
Rastr bosáže dělí pravidelně plochu
a pomahá udržet vizuální jednotu, i když
jednotlivé segmenty mohou nést různou náplň.

1) vstup
Nedávné úpravy okolí Becherovky se volně
rozšíří a ulice T. G. Masaryka bude pokračovat
pod náměstí.
Rastr stěny se přelije na svah. Pevné
segmenty budou střídat segmenty z kovu, po
kterých poteče v letních měsících voda.
2) amfiteátr
Podchod s vitrínami vyústí do centrálního
prostoru, který se otevře směrem do parku.
Bosovaná stěna pod rampou poskytne prostor
pro rozměrově náročnější expozice a západní
svah bude uzpůsoben k sezení.
3 ) galerie
Čelní stěnu stávající galerie posuneme
na protější stranu cesty. Tím otevřeme objekt
veřejnosti a exteriér pronikne do výstavních
prostor.
email: 

mail@collcoll.cc
job@collcoll.cc
facebook: 

collcoll