collcoll     ˂˂˂


     projekty
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt
      

 collcoll     ˂˂˂


     projekty      
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt   
      

Festivalová tribuna2016 


Návrh: Cyril Pavlů, Krištof Hanzlík, Markéta Součková, Kateřina Vondrová, Martin Gaberle
Klient: Kofola
Místo: dočasná instalace pro festivaly a koncerty

 
Byli jsme osloveni jednou z nejznámějších značek českých limonád, abychom pro ně navrhli jejich festivalovou zónu. Milujeme festivaly, ale často mají společné neostatky kvůli umístění na širých plání - několik málo orientačních bodů, minimum stinných míst, boj o výhled a o vodu.

Jak si léto na festivalech opravdu užít? V naší zóně! Kofolu do namražených půllitrů, šapitó s vytaženými stěnami pro stín a průvan, tribuna pro ten nejlepší výhled a místo, kde se s kamrády zaručeně najdete.

Základní elementy (šapitó a tribuna, maringotka) lze s minimálními náklady převléknout a doplnit o stolky /lehátka/ loďky/cívky od kabelů a tím prostor transformovat z cirkusu, do plovárny rozmarného léta nebo osady havranů…


-------------------------------------------------------------------


We were asked by Kofola, one of the most renowned brands of Czech soft drinks, to do design a festival zone for them. Festivals are typically held in open fields with very few orientation points, a minimum of shady spots and a battle for both views and water.


How do you best enjoy summer festivals? In our zone, where Kofola is poured into chilled half-liter mugs under a circus tent with canvased walls for shade, a breeze, a tribune for the best view and a spot where you can surely find each other if you want.


The core elements (circus tent and tribune, trailer) may easily be modified with minimal costs using tables / lounge chairs / boats / cable reels to create a unique atmosphere for each event.