collcoll     ˂˂˂


     projekty
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt
      

 collcoll     ˂˂˂


     projekty      
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt   
      Kampus  Hybernská2016


Koncept: Krištof Hanzlík, Vavřinec Veselý, Libor Mládek
Idea Konceptu: Faculty of Arts - Jan Bičovský, Eva Lehečková, Pavel Sitek
Art Director: Martin Hejl
Produkce: Loom on the Moon
Ilustrace: Alexey Klyuykov
Foto: BoysPlayNice
Návrh: Petr Štěpán, superlative.worksHybernská Campus is a long-term joint project of The Charles University and The Magistrate of the capital city of Prague.  Responsibility for the project coordination, as well as for the faculty of arts, where the concept originated. We aim to create a unique community combining science, education and the public, situated into a modern infrastructure at the heart of historical Prague. The project is open to collaboration with diverse institutions from the spheres of public, cultural, and academic life.

Kampus Hybernská, společný a dlouhodobý projekt ve spolupráci Magistrát hl. m. Prahy, Univerzita Karlova a COLL COLL. Pod kurátorským dohledem (Filosofická fakulta UK) vzniká městská instituce, která poskytuje zázemí vědecko-kulturním projektům. Vytváříme novou veřejnou infrastrukturu v centru města, infrastrukturu, která zvyšuje uvědomělost společnosti. Integrální součástí projektu je dočasná neformální náplň v mezičasí. Od základu se vytváří komunita, která bude formovat nově vznikající instituci. Tato myšlenka a spolupráce města a univerzity je unikátní událostí v historii regionu. Kampus Hybernská vzniká jako paralela institutu fakultní nemocnice, je rozhraním akademického světa a veřejnosti. Žádná jiná instituce nemá předpoklady v tomto úkolu obstát a vytvořit v Praze symbiózu města a univerzity, která bude do budoucna inspirací dalším projektům.

email: 

mail@collcoll.cc
job@collcoll.cc
facebook: 

collcoll