collcoll     ˂˂˂


     projekty
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt
      

 collcoll     ˂˂˂


     projekty      
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt   
      

Nová hasičská zbrojnice pro Vaduz  Návrh: Šimon Kos 
Místo: Vaduz, Lichtenštejnsko   
Supervize: Dalibor Hlaváček, vedoucí Ústavu navrhování, Fakulta architektury ČVUT 
Hrubá podlažní plocha: 5 000 m2
Rok: 2020Hasičství v Lichtenštejnsku je vykonáváno zcela na bázi dobrovolnictví. Každá z jedenácti obcí zřizuje svůj sbor dobrovolných hasičů a sbor v obci Vaduz je základní jednotkou s působností na celém území knížectví. Přesto je stanice, kterou sbor sdílí s klubem Samaritánů nedostatečná a zastaralá a jsou potřeba ještě dva externí sklady a garáže.
Úkol navrhnout novou hasičskou stanici je příležitostí přiblížit členy klubu dobrovolníků širší veřejnosti. V domě se snoubí technická funkce s klubovým a komunitním přesahem. Dům je je tvarován dvěma podélnými šikmými střechami, které se setkávají v těžišti, odkud vyrůstá vyhlídková věž. Proměnlivá výška odpovídá potřebám místností pod střechou. V technické části je kladen důraz na efektivní provoz. Jsou omezny koridory a chodby a místnosti navazují na výjezdovou garáž. Klubová a komunitní funkce se odehrává v patře, které protíná dlouhá chodba s výhledem do garáže. Místnosti jsou směrem od vstupu řazeny podle míry sdílení, je možné uzavřít části domu, kam nemá mít přístup veřejnost. Schodiště věže s vyhlídkou zpřístupňuje střechu, která vrací část plochy pozemku, zpět v podobě veřejného parku, odkud je alternativní vstup do veřejné části domu. Expresivní hmota je podpořena jednoduchostí racionální nosné konstrukce pohledových dřevněných LVL rámů a ostrými rysy detailů fasády. Obvodové konstrukce domu jsou kryty plechovou obálkou. Plná plocha vlnitého plechu je na severovýchodní fasádě prolomena podélným pásem prosklených garážových vrat krytých tahokovem. Zblízka lze obdivovat ustájené stroje a stavba nekřičí do okolí výkladní skříní. Lehký prosklený objem usazený nad plnými plochami krytý tahokovem objímá společenskou a klubovou funkci domu. Výhled nerušený vrstvou tahokovu poskytuje spára, ve které se nachází otvíravá okna, tahokov vyhrnutý nad spáru tvoří slunolam. Hlavní vstupy prolomené do jihovýchodní fasády jsou obdobným způsobem kryty markýzou z vlnitého plechu vyňatého z fasády. Princip se opakuje u vstupu ze střechy. Celým domem se propisuje lehkost a vstřícnost, které odráží předpoklad dobrovolného hasičství – sounáležitost a solidaritu se všemi členy komunity. Stavba si klade za cíl být zároveň vysoce funkční a symbolická. Záměrem je umožnit členům komunity identifikovat se se stanicí a využit jí ke vzájemnému setkávání. Stanice dobrovolných hasičů chce být navštěvována a užívána veřejnost v co nejširším rozsahu.There are volunteer firefighters in each municipality of Liechtenstein and the Vaduz unit is considered the base for the whole principality. Yet the current station shared with Samaritans (first-aid volunteers) is not large enough and there are two other places to store all the equipment and fire engines. The opportunity to build a new fire station is a chance to connect the members of the volunteer firefighter club with the public. While being highly functional, the building aims to be a symbol of the whole community of the town with the importance to the entire nation. The service part of the building is assigned to the firefighters and first-aid volunteers. The layout evolves around the large engine hall for 16 fire engines and the garage for 4 ambulance cars. Unnecessary corridors are avoided, the service part is designed as a porous framework for emergency and maintanance processes. The community part of the building takes place in the upper floor. The community rooms are accessible from a long corridor overlooking the engine hall. The rooms are arranged according to the level of sharing to enable making areas assigned to firefighters and Samaritans unavailable to the public. The mass of the building takes a form of two sloping volumes meeting together above the core of the building. Here grows a 36 m high lookout tower accessible by the public and connecting the street with the roof top garden. The strong figure of the building is supported by the simplicity of the rational load-bearing structuree and sharp cut details of the facade. The wooden LVL frames of different height are the main structural element. Exposed wood construction provides the character to the interior environment. The lookout tower is made of concrete due to the ratio between its height and footprint. The metal facade envelops the structure. A solid face of the corrugated metal is cut with a horizontal opening of the enginge hall doors. The light volume of the community part is wrapped with expanded metal. This metal veil is rolled up above the slit of the openable windows to provide unobscured view and create a brise soleil. Simirarly the corrugated metal envelope is rolled up above the main entrances from south-west facade to make a cantelivered awnings over the entrances. This fire station wants to be visited by the public and to provide a venue for community members to mingle.